Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ke

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Kenya

569 140km2


Invånare per km2

24 personer per km2

80 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

46,050,302


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

21 248 977 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,60%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

63 år

1990: 61 ÅR

heart male

60 år

1990: 57 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

4,30


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

26%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Kenya

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

HIV/AIDS

14%

Nedre luftvägsinfektion

12%

Diarrérelaterade sjukdomar

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,86%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Kenya

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Kenya 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

11år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

87%

man

83%Läs- och skrivkunnighet

75%

AV KVINNORNA

1990: 70%

81%

AV MÄNNEN

1990: 78%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

9,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
86%

349 representanter

44%

KVINNOR

350 representanter

20%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

46%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

0 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

81 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


167 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.02%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

0 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Data saknas

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Kenya

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Kenya

Efter en lång kamp för frihet blev Kenya självständigt 1963.  När ledaren för kampen avled 1978 tog vicepresident Daniel arap Moi över, och under 25 år var han en envåldshärskare som tillämpade censur, politiskt våld och förskingrade till sig miljarder.

Även på senare år har politiken varit stökig trots att det idag hålls demokratiska val i landet. Det förekommer fortfarande våld i valprocessen, men Kenyas presidentval 2013 gick dock relativt smidigt. Dock har president Uhuru Kenyatta varit åtalad för brott mot mänskligheten i den internationella brottmålsdomstolen ICC kring våldet som kom efter valet 2007-2008. Tyvärr är Kenya fortfarande ett av de mest korrupta länderna i världen. Något som är bra däremot är att andelen kvinnor i Kenyas parlament 1997 låg på blygsamma 3,4 % och 2013 hade siffran ökat till hela 19,7%!

Kenya är Östafrikas starkaste ekonomi men nära hälften lever i fattigdom som dessutom ökar. Naturmässigt är Kenya ett Afrika i miniatyr och ett av kontinentens mest besökta resmål. Ekonomin är varierad jämfört med grannländer, då industrin är välutbyggd och jordbruket rikt.

Kvinnor har det tufft, som i vissa fall måste både försörja familjen och ta hand om hushållsarbetet. Kenya är hårt drabbat av AIDS, men landet har varit framgångsrikt i att stoppa spridningen. Sedan 2002 är grundskolan gratis, vilket säkrat en utbildning för miljontals barn som annars inte skulle haft råd.

Det har aldrig varit så många kenyaner som har tillgång till rent vatten och sanitet som nu, samt att kenyaner lever till 61 år vilket är längre än någonsin!

Bra jobbat Kenya!

Vill du läsa mer on Kenya kan du klicka dig vidare till Globalis!

 

Kan 10 kronor göra skillnad?

Bomull – vägen ut ur fattigdom i Kenya