Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
kh

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Kambodja

176 520km2


Invånare per km2

24 personer per km2

88 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

15,577,899


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

1 756 824 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,60%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

70 år

1990: 56 ÅR

heart male

66 år

1990: 51 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,60


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

21%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Kambodja

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

10%

Tuberkulos

10%

Stroke/Slaganfall

9%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,57%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Kambodja

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Kambodja 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

11år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

94%

man

96%Läs- och skrivkunnighet

72%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

85%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

96%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

10%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

0,5% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
68%

349 representanter

44%

KVINNOR

123 representanter

20%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

11%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

2 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

133 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


220 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.01%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

0 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Data saknas

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Kambodja

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Kambodja

Kambodja utsattes länge för ständiga invasioner tills de i mitten av 1800-talet tvingades be Frankrike om skydd, landet blev då en del av det så kallade Indochina. Kambodja blev självständigt först 1953 och var länge en monarki.

1970 avskaffades monarkin vilket ledde till inbördeskrig. Det vanns sedan av Pol Pot och hans Röda Khmerer. Tre års blodigt styre och folkmord gjorde att över 1,5 miljoner civila miste livet. Vietnam invaderade sedan och drev de Röda khmererna från makten.

De Röda Khmererna i Kambodja bedrev folkmord under sin tid vid makten. Nu utreds och straffas de av en FN-stödd tribunal- den första fängelsedomen föll 2010.

Efter Pol Pots blodbad var Sverige ett av de första länderna som gav humanitärt bistånd till Kambodja.

En demokratiseringsprocess i Kambodja inleddes först under 1990-talet. Idag är landet en demokrati på pappret men har också utbredd fattigdom och korruption, däremot så har de sista tio åren präglats av demokratisk stabilitet och hög tillväxt. Arbetsförhållandena i Kambodja är snäppet bättre än grannländerna och textilindustrin växer. En av Kambodjas viktigaste näringar är turism och ett par miljoner besöker landet varje år.

Andelen kvinnor i Kambodjas parlament har ökat från bara 5.8 % 1997 till 20.3 % 2013.

Bra jobbat Kambodja!

Vill du läsa mer om Kambodja kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Ungdomsprogrammet Loy9 engagerar i Kambodja