Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ly

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Libyen

1 759 540km2


Invånare per km2

24 personer per km2

4 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

6,278,438


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

1 335 705 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

0,30%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

75 år

1990: 70 ÅR

heart male

69 år

1990: 67 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,50


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

79%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Libyen

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

22%

Stroke/Slaganfall

13%

Trafikolyckor

8%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,42%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Libyen

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Libyen 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

14år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%Läs- och skrivkunnighet

86%

AV KVINNORNA

1990: 65%

97%

AV MÄNNEN

1990: 88%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

19,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
42%

349 representanter

44%

KVINNOR

188 representanter

16%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

21%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

10 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

157 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


3 922 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.12%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

8 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Libyen SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Libyen

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Libyen

Muammar Khadaffi tog makten över Libyen under en militärkupp 1969. Han var länge en ivrig motståndare till västvärlden, och misstänktes finansiera internationell terrorism. En serie demonstrationer i Nordafrika, den så kallade ”arabiska våren”, spred sig i februari 2011 till Libyen. Fredliga protester möttes med brutalt våld från Khadaffis regim. Våldet eskalerade och rebellerna, som fått militärt stöd av omvärlden, dödade Khadaffi som till slut aldrig kunde ställas inför rätta för brott mot mänskliga rättigheter.

2011 tog Nationella övergångsrådet som erkänts av FN över kontrollen i landet. Året därpå valdes en regering som skulle styra landet i väntan på ett nytt val. Enda sen Khadaffis bortgång har säkerhetsproblemen ökat eftersom polisen fortfarande är ineffektiv och detta tomrum har fyllts av beväpnade miliser och gäng.

Stora mängder olja upptäcktes i slutet av 50-talet och sedan dess har det svarta guldet varit Libyens främsta inkomstkälla. Tack vare oljan har Libyen i många mätningar Afrikas högsta levnadsstandard då regeringen försett medborgarna med bostäder, fri sjukvård, utbildning och arbete. Standarden har dock sjunkit sedan 1990-talet till följd av låga oljepriser och sanktioner. Förutom att Libyens oljereserver kommer räcka i 50 år till finns nyfunnen olja som inte börjat utvinnas ännu.

Sverige bidrog med JAS Gripen-plan till den militära operation som efter ett historiskt beslut i FN:s generalförsamling leddes av NATO för att upprätthålla en flygförbudszon för att skydda civilbefolkningen under “arabvåren”.

Vill du läsa mer om Libyen kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

FN röjer minor i Libyen efter revolutionen