Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ng

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Nigeria

910 770km2


Invånare per km2

24 personer per km2

200 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

182,201,962


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

86 219 965 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,60%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

53 år

1990: 47 ÅR

heart male

52 år

1990: 45 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

5,70


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

48%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Nigeria

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Nedre luftvägsinfektion

14%

HIV/AIDS

10%

Malaria

9%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

1,23%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Nigeria

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Nigeria 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

9år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

58%

man

69%Läs- och skrivkunnighet

50%

AV KVINNORNA

1990: 44%

69%

AV MÄNNEN

1990: 66%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

8,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
44%

349 representanter

44%

KVINNOR

360 representanter

6%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

47%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

0 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

82 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


141 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.1%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

1 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Nigeria SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Nigeria

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Nigeria

Sedan självständigheten 1960 präglas Nigeria av interna motsättningar, framförallt mellan det muslimska norr och det kristna söder. Ett krig i den oljerika Biafra-regionen i slutet av 60-talet krävde över en miljon liv, de flesta barn. De stora oljetillgångarna användes för att bygga upp Nigeria. Korruption och slöseri har gjort att landet gått från att vara ett av de rikaste länderna i Afrika till att ett av de fattigaste i världen. Oljeinkomsterna når inte Nigerias fattiga och skötseln av olja har skapat stora miljöproblem.

1999 gick landet från att vara ett militärt till civilt styre. Det har funnits misstankar om valfusk och rapporter om våld i samband med de senaste valen i Nigeria. Under 2000-talet började landets ekonomi skötas bättre, något som väntas hålla i sig. Tillväxten har tyvärr ännu inte nått ”vanliga” nigerianer. Det återstår också att se om det splittrade landet lyckas åstadkomma politisk stabilitet. Islamistiska grupper har nyligen genomfört ett antal våldsdåd, och regeringen har svarat med urskillningslöst våld.

Efter Sydafrika är Nigeria Sveriges viktigaste handelspartner i Afrika och många svenska företag finns etablerade där.

Antal barn i Nigeria som dör före sin femårsdag minskade från 212 av 1000 år 1990 till 187,2 av 1000 år 2010. Nigeria har klarat sig relativt bra från HIV/AIDS jämfört med södra Afrika.

Bra jobbat Nigeria!

Vill du läsa mer om Nigeria kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

En skola som flyter på vattnet i Lagos, Nigeria