Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ni

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Nicaragua

120 340km2


Invånare per km2

24 personer per km2

50 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

6,082,032


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

1 194 337 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,10%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

78 år

1990: 67 ÅR

heart male

72 år

1990: 61 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,30


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

59%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Nicaragua

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

16%

Stroke/Slaganfall

9%

Leversjukdomar

7%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,49%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Nicaragua

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Nicaragua 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

11år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

98%

man

95%Läs- och skrivkunnighet

83%

AV KVINNORNA

1990: 77%

82%

AV MÄNNEN

1990: 77%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

5,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
66%

349 representanter

44%

KVINNOR

92 representanter

46%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

20%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

6 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

116 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


598 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.01%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

1 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Nicaragua SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Nicaragua

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Nicaragua

1900-talet i Nicaragua var fullt av statskupper, krig och oro vilket gör att landet idag är ett av de fattigaste på kontinenten. Mellan 1936-79 styrde familjen Samoza landet med starkt stöd av USA och roffade åt sig stora förmögenheter på befolkningens bekostnad.

Folket ledsnade på de stora sociala orättvisorna och ett uppror tvingade Samoza på flykt. Efter ytterligare ett blodigt inbördeskrig under 1980-talet har utvecklingen i Nicaragua gått mot stabilitet och demokrati.

Trots framgångar finns stora skillnader i landet. Nicaragua är ett av de fattigaste i regionen, och ekonomins ryggrad utgörs av jordbruk och kaffeodlingar. Turismen är på framväxt och väntas snart bli Nicaraguas viktigaste näring.

Kvinnors situation i Nicaragua är dålig. Diskriminering och kvinnomisshandel är vanligt och abort är helt förbjudet. Det sistnämnda är ett resultat av den katolska kyrkans viktiga roll i samhället.

Stora satsningar har gjorts på utbildning, resultat syns och bådar gott för Nicaraguas framtid. Gratis skola och vuxenutbildning har gjort att analfabetismen minskat från 50 % under 1980-talet till 20 % idag.

Bra jobbat Nicaragua!

Vill du läsa mer om Nicaragua kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Francisca förbättrar mödrahälsovård i Nicaragua