Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
rw

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Rwanda

24 670km2


Invånare per km2

24 personer per km2

470 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

11,609,666


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

1 478 216 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

2,30%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

67 år

1990: 36 ÅR

heart male

61 år

1990: 30 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

3,90


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

29%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Rwanda

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Nedre luftvägsinfektion

10%

HIV/AIDS

8%

Stroke/Slaganfall

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,68%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Rwanda

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Rwanda 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

10år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

97%

man

95%Läs- och skrivkunnighet

68%

AV KVINNORNA

1990: 58%

75%

AV MÄNNEN

1990: 58%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

67%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

17%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

0,6% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Inte fri


Valdeltagande

86%
98%

349 representanter

44%

KVINNOR

80 representanter

64%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

13%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

0 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

70 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

0 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Data saknas

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Rwanda

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Rwanda

När Rwanda var en belgisk koloni favoriserades minoritetsfolket tutsierna, som fick utbildning och politiska förmåner. Majoritetsfolket hutu förtrycktes och användes som billig arbetskraft. Landet blev självständigt 1962 och med hutufolket i makten och började spänningarna att växa, våldsamheterna ökade och slutade i ett folkmord som slog Rwanda i spillror och krävde över 800 000 liv.

Folkmordet i Rwanda brukar benämnas som ett enormt misslyckande för FN som inte lyckades stoppa händelsen.

Sedan freden styrs Rwanda av en regering med både tutsier och hutuer, i hopp om nationell enighet. Den demokratiska utvecklingen har gått framåt men yttrande- och åsiktsfriheten är inte alltid självklar. Rwanda arbetar med att bygga upp landet efter folkmordet bland annat genom satsningar på skola och sjukvård. 2003 avskaffades skolavgifter i Rwanda och sedan dess har regeringen satsat mycket pengar på utbildning. Antalet barn som börjar skolan har till exempel växt med 6% per år i snitt sedan 2000. År 2011 började 95 % av alla barn i grundskolan.

Trots att Rwanda är det mest företagsvänliga landet i Afrika har Rwanda svårt att få ingång sin industri igen. Kaffe är den viktigaste exporten och de ståtliga bergsgorillorna landets främsta turistmagnet.

Rwandas nya grundlag garanterar kvinnor minst 30 % av platserna i parlamentet. Rwandas parlament är ett av de två länder i världen med en majoritet kvinnor, nämligen 61,3%.

Bra jobbat Rwanda!

Vill du läsa mer om Rwanda kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Skopolicy i Rwanda minskar smittorisk