Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
tz

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Tanzania

885 800km2


Invånare per km2

24 personer per km2

59 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

51,822,621


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

2 895 662 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

3,20%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

66 år

1990: 52 ÅR

heart male

64 år

1990: 49 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

5,20


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

32%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Tanzania

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

HIV/AIDS

18%

Nedre luftvägsinfektion

9%

Diarrérelaterade sjukdomar

5%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Tanzania

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Tanzania 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

9år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

99%

man

99%Läs- och skrivkunnighet

76%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

85%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

74%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

3,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
40%

349 representanter

44%

KVINNOR

350 representanter

36%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

5%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

0 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

56 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


99 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.01%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

0 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Data saknas

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Tanzania

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Tanzania

Dagens Tanzania är troligen där det funnits människor längre än någon annanstans på jorden. Landet är av en union mellan fastlandet och ön Zanzibar. Tanzania har stor etnisk mångfald och är ett av de mest stabila och säkra länderna söder om Sahara.

Tanzania är ett fattigt land och väldigt beroende av bistånd trots naturtillgångar som guld och diamanter. Världens största rubingruva finns i Tanzania.

Analfabetismen är hög, särskilt på landsbygden, men regeringen satsar mycket på utbildning. Idag går nio av tio barn i grundskolan i Tanzania.

Staten erbjuder ett mycket begränsat socialt skyddsnät i Tanzania, så människor är i stor utsträckning beroende av bygemenskapen.

Tanzania är hårt drabbat av HIV/AIDS, malaria och tuberkulos men spädbarnsdödligheten och mödradödligheten är båda låga.

Ekonomiska reformer har gynnat den ekonomiska tillväxten, som tyvärr hämmas av korruption och ett omodernt jordbruk.

För turister är Tanzanias stora dragplåster nationalparken Serengeti, Zanzibars stränder och Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. I hopp om att gynna landets ekonomiska tillväxt ska en motorväg dras genom Serengeti, något som hotar djurlivet och motsätts av turistnäringen.

Efter ett utvecklingsarbete som sträcker sig 50 år tillbaka i tiden är Tanzania en av Sveriges främsta samarbetspartners.

1990 var andelen kvinnor i Tanzanias parlament 17,5 % men 2010 hade siffran ökat till 36 %.

I Tanzania dog 1990 162 av 1000 barn innan de fyllt fem år men 2010 hade siffran sjunkit till 105,8 av 1000 barn.

Bra jobbat Tanzania!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Right(s) Way Forward