Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ua

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Ukraina

579 320km2


Invånare per km2

24 personer per km2

78 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

45,198,200


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

19 678 089 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

-0,40%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

76 år

1990: 75 ÅR

heart male

66 år

1990: 66 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

1,50


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

70%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Ukraina

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

48%

Stroke/Slaganfall

17%

HIV/AIDS

3%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

1,51%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Ukraina

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Ukraina 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

15år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

97%

man

95%Läs- och skrivkunnighet

100%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

100%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

100%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

14%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

8,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
61%

349 representanter

44%

KVINNOR

416 representanter

12%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

44%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

22 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

144 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


3 600 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.75%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

6 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Ukraina SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Ukraina

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Ukraina

Ukraina har en historia av förtryck och efter frigörelsen från Sovjetunionen 1991 följde korruption och bristande yttrandefrihet. Sovjettiden var inte nådig mot Ukraina. Tvångskollektivisering av jordbruket gjorde att miljontals människor svalt ihjäl och den Ukrainska kulturen förtrycktes. Frigörelsen 1991 följdes av ekonomisk kris, korruption och stora brister i yttrandefriheten.

Ukrainarna tröttnade och när fusk avslöjades i presidentvalet 2004 blev de folkliga protesterna starka. Hundratusentals Ukrainare demonstrerade på gatorna i vad som kallas den orangea revolutionen. En av dess företrädare, Julia Tymosjenko, gjorde margaretaflätorna till ett mode världen över.

Ukraina är tydligt delat, både politiskt och kulturellt, i ett öster som vill närma sig Ryssland och ett väster som vill närma sig EU. 2013 växte protester mot ett uteblivet handelsavtal med EU som kunde gjort landet mer oberoende från Ryssland. Våldsamheter i landet och ett handelsavtal med Ryssland ledde till ökade protester mot dåvarande president som avsattes 2014.

Rysslands president Vladimir Putin har under 2014 ockuperat Krimhalvön som tillhört Ukraina sedan självständigheten 1991. Idag pågår konflikten om Krimhalvöns nationella status. Demonstrationer och ockupationer av proryska ukrainska medborgare äger rum i östra Ukraina.

Det katastrofala kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986  är ett av de största och mest förödande olyckor som har drabbat Europa.

Sverige tillhör de tio största investerarna i Ukraina och Ukraina är en växande marknad för svenska företag.

Visste du att: Mellan 2000 och 2009 ökade antalet mobilabonnemang per 100 personer från 2 till 121!

Vill du läsa mer om Ukraina kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Varje droppe räknas i Ukraina