Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
ve

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Venezuela

882 050km2


Invånare per km2

24 personer per km2

35 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

31,108,083


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

18 254 349 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,30%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

78 år

1990: 73 ÅR

heart male

70 år

1990: 67 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,40


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

89%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Venezuela

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

Hjärt- & Kärlsjukdomar

16%

Våld

10%

Trafikolyckor

9%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

0,48%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Venezuela

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Venezuela 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

14år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

91%

man

91%Läs- och skrivkunnighet

95%

AV KVINNORNA

1990: 89%

96%

AV MÄNNEN

1990: 91%


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

96%


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%


Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

9,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Delvis fri


Valdeltagande

86%
80%

349 representanter

44%

KVINNOR

167 representanter

14%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

59%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

25 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

93 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


3 245 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

0.47%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

6 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Venezuela SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Venezuela

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Venezuela

Venezuela ligger i norra Sydamerika, har kust mot Karibiska havet och massor av olja. Venezuela hade Sydamerikas högsta levnadsstandard men under 1980-talet ökade klyftorna mellan rika och fattiga som följd av bland annat fallande oljepriser. Det fredliga och stabila Venezuela förändrades.

Efter kravaller, utbredd fattigdom och ökad brottslighet kom Hugo Chavez till makten i Venezuela och inledde en socialistisk revolution. Chavez var populär på grund av sina sociala reformer men mötte också stort motstånd. Han förlorade sin kamp mot cancern och avled i mars 2013.

Från 1999 till 2009 lyckades president Hugo Chavez mer än halvera arbetslösheten och extrem fattigdom. Chavez har också lyckats fördubbla landets BNP per capita och nästan halvera barnadödligheten. Förutom fattigdom är våld ett utbrett problem i Venezuela. Venezuela har problem med kvinnomisshandel och ett ökande antal mord i huvudstaden Caracas.

Relationen till USA är kluven. Å ena sidan är Venezuela beroende av att USA köper landets olja, å andra sidan var Chavez såsom hans nuvarande efterträdare Maduro stark USA-kritiker. I takt med att Sverige ökat exporten till Venezuela, har fler och fler svenska bolag etablerat sig där. Svenskar turistar numera gärna i Venezuela som bland annat erbjuder världens högsta vattenfall, det 979 meter höga Angelfallen.

1990 var dödligheten bland barn under 5 år 32 av 1000. 2010 hade den minskat till 22 av 1000.

Bra jobbat Venezuela!

Vill du läsa mer om Venezuela kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

El Sistema – räddar många barn i Venezuela