Jämför länder

Hur är läget i världens länder?
I Sverige har de flesta av oss det ganska bra. Men hur ser det ut om man jämför med andra länder i världen?

Här kan du jämföra Sverige – eller andra länder – med varandra och få reda på skillnader och likheter mellan olika delar av världen.

se
za

 geografi & befolkning 

Total landyta

Sverige

407 340km2

Sydafrika

1 213 090km2


Invånare per km2

24 personer per km2

45 personer per km2


Total befolkning

10,032,357

54,956,920


Andel av världens internetanvändare


Antal uppkopplade i landet

9 169 705

28 580 290 Liv 

Befolkningstillväxt

1,10%

1,60%


Medellivslängd

heart female

84 år

1990: 80 ÅR

heart male

80 år

1990: 75 ÅR


heart female

59 år

1990: 66 ÅR

heart male

55 år

1990: 58 ÅRAntal barn per kvinna

1,90

2,40


Andel av befolkningen som bor i städer

86%

65%


Så har det fötts

0 BARN I Sverige &

0 BARN I Sydafrika

 Död 

De tre vanligaste dödsorsakerna

Hjärt- & Kärlsjukdomar

17%

Stroke/Slaganfall

9%

Alzheimer och andra former av demens

8%

HIV/AIDS

33%

Stroke/Slaganfall

7%

Diabetes

6%


Dödsfall per år (i procent av befolkningen)

0,96%

av befolkningen
kommer dö i år

1,16%

av befolkningen
kommer dö i år


Så har det dött

0 MÄNNISKOR I Sverige &

0 MÄNNISKOR I Sydafrika

 Vatten 

Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten


Andel av befolkningen som har tillgång till toalettSå konsumerade

Sverige 0 L

Sydafrika 0 L

DRICKSVATTEN

 Utbildning 

Förväntat antal år i skolan

16år

14år


Andel barn som går i grundskolan

woman

100%

man

100%


woman

96%

man

97%Läs- och skrivkunnighet

93%

AV KVINNORNA

1990: Data
saknas

95%

AV MÄNNEN

1990: Data
saknas


Andel som slutför sin grundskoleutbildning

100%

DATA SAKNAS


Andel av statsbudget som går till utbildning

15%

19%

Arbetslöshet

8,0% ARBETSLÖSA

25,0% ARBETSLÖSA


 Styre 

Politisk frihet

Fri

Fri


Valdeltagande

86%
74%

349 representanter

44%

KVINNOR

400 representanter

42%

KVINNOR


 Teknologi 

Använder internet

94%

använder
internet

52%

använder
internet


Fasta telefonabonnemang per 100 personer

37 /100

8 /100


Mobilabonnemang per 100 personer

130 /100

159 /100


 Miljö 

Elförbrukning per person och år


13 870 KWH


4 325 KWHLandets andel av världens totala elförbrukning

0.74%

1.19%


Koldioxidutsläpp per person och år

5 TON

9 TONSå konsumerade

Sverige SLÄPPTS UT 0 TON

Sydafrika SLÄPPTS UT 0 TON

KOLDIOXID

Mer om Sverige
Mer om Sydafrika

Mer om Sverige

Det har inte varit krig i Sverige på över 200 år. Sveriges utveckling har präglats av fred, neutralitet och politiskt samförstånd. Landet har däremot drabbats av andra katastrofer som Estoniaolyckan, Tsunamin, två mördade ministrar, och på senare tid upplopp i olika storstäder.

Under 1900-talet präglades det socialdemokratiska Sverige av visionen om “folkhemmet” som skulle minska skillnaderna i samhället. Satsningarna gav ökad jämställdhet och minskande klyftor mellan rika och fattiga.

Sverige är en av de sex länder som har uppnått FN:s mål om att ge minst 0,7 % av landets bruttonationalinkomst, BNI, till bistånd. Sverige är den, procentuellt sett, som ger mest av sin BNI.

Sverige har länge haft stark yttrandefrihet och fri press. Sveriges sista censur, filmcensuren, försvann dock först 2011. Sverige ligger även i framkant när det gäller teknik och stora internettjänster som Skype och Spotify, och datorspelet Minecraft är grundade här. Många svenskar idag har tillgång till internet och en ökning av digitala medier har kraftigt minskat antalet som läser dagstidningar. Trots att Sverige är rätt litet så har vi gjort flera kulturella avtryck. Här kan nämnas Ingmar Bergman, ABBA och Astrid Lindgren och på senare tid The Hives, Pewdiepie och Alicia Vikander.

Alliansfrihet var ledordet för Sveriges utrikespolitik under 1900-talet, men sedan medlemskapet i EU 1995 har man bundit sig mer och mer till EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Sverige sitter för fjärde gången i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och hoppas på att kunna påverka för det bättre.

Visste du att: Det officiella Twitter-kontot för Sverige heter @sweden och drivs av en ny svensk person varje vecka.

Vill du läsa mer om Sverige kan du klicka dig vidare till Globalis!

Mer om Sydafrika

Nationalistpartiet vann valet i Sydafrika 1948 och genomförde ett program för strikt rassegregation som kallades apartheid. Motståndsrörelsen förbjöds och politiska aktivister sattes i fängelse. Motståndet växte och med hjälp av internationella påtryckningar tvingades till sist regeringen införa riktig demokrati i Sydafrika. Efter att apartheid avskaffades i Sydafrika blev Nelson Mandela år 1994 landets president. Han hade då suttit fängslad i över 30 år!

Apartheids fall följdes av stark ekonomisk tillväxt, med över två miljoner nya husbyggen och framväxten av en medelklass. Många av fördomarna om rasism bestod vilket gjorde att en stor del av befolkning fortfarande lever med flera sociala orättvisor. Sydafrika har stora sociala problem som en arbetslöshet på 25 %, ett utbrett alkohol- och drogmissbruk och hög kriminalitet.

Spänningar mellan vita och svarta kvarstår till stor del men den politiska situationen är stabil. Den ekonomiska utvecklingen är god, mycket tack vare de satsningar som gjordes inför fotbolls-VM 2010. Sydafrika har flest HIV-positiva invånare i hela världen men antalet nya infektioner har minskat. Mycket till följd av att regeringen förbättrat sin politik på området.

Sveriges och Sydafrikas nära relationer började under motståndskampen mot Apartheid, då Sverige gav mer än en miljard kronor i politiskt och humanitärt stöd. Över 70 svenska företag har dotterbolag i Sydafrika.

Antalet kvinnor i Sydafrikas parlament steg från 2,8 % år 1990 till hela 44,5 % år 2011!

Bra jobbat Sydafrika!

Vill du läsa mer om Sydafrika kan du klicka dig vidare till Globalis!

Kan 10 kronor göra skillnad?

Befolkningen i Sydafrika startar upp egna företag via aktivitetscenter