Tre horisontella streck

Jämställdhet i världen – blir världen mer jämställd?

Jämställdhet är en förutsättning för samhällens och världens utveckling. Det handlar  om saker som att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete, samma tillgång till sjukvård och utbildning och att politisk frihet inte ska bero på om man är man eller kvinna. Jämställdhet kan sammanfattas som samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män. Men hur är det med jämställdhet i världen – och blir världen mer eller mindre jämställd?

I FN:s millenniemål mäts tre saker för att avgöra om världen blir mer eller mindre jämställd: hur många flickor som börjar skolan jämfört med pojkar,  hur många kvinnor som sitter i parlament världen över och andelen kvinnor som arbetar utanför jordbruket och får en lön.

Tittar man på dessa områden så visar det sig att utvecklingen i världen går framåt. Idag börjar lika många flickor som pojkar i grundskolan världen över, andelen kvinnor i världens parlament har ökat och globalt sett arbetar fler kvinnor utanför jordbrukssektorn. Utvecklingen har gått långsamt och mycket mer måste göras, men det är ändå bevis på att världen går i rätt riktning.

Utbildning kan ge jämställdhet
Trots framsteg är världen fortfarande inte jämställd och fler satsningar behövs för att flickors och kvinnors situation ska bli bättre. Ett sätt att arbeta för jämställdhet är att satsa på utbildning för kvinnor och flickor. Det har visat sig att barn till kvinnor som gått i skolan har större chans att överleva sin femårsdag än barn till kvinnor som inte kan läsa och skriva. Det är också vanligt att kvinnor som är utbildade ser till att hennes barn också får utbildning.

Skolundervisning för barn i Vere, Jamaica, Foto: UN Photo/Milton Grant

Skolundervisning för barn i Vere, Jamaica, Foto: UN Photo/Milton Grant

FN:s arbete för jämställdhet
FN arbetar på många sätt för att öka jämställdhet och stärka flickors och kvinnors ställning i världen. Dels finns en särskild enhet som arbetar med kvinnors rättigheter, UN Women, men andra FN-program arbetar också med jämställdhet i sina projekt. I Egypten har till exempel FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetat för att vuxna kvinnor ska kunna få en utbildning. Det gjordes på ett kreativt sätt – genom att bygga in datorer i de bord som kvinnor använder sig av i hemmen. Kvinnorna fick genom projektet både utbildning och datorer och lärde sig hur de kunde marknadsföra produkter och tjänster på nätet. Du kan läsa mer om projektet här.

I Uganda har UN Women tillsammans med de styrande i byar arbetat med att öka kvinnors inflytande och delaktighet. Projektet har gjort det lättare för män och kvinnor att påverka politiska processer i Uganda. Här kan du se en video om projektet.

Här hittar du alla artiklar och videoklipp som handlar om jämställdhet

Publicerad: 2014-05-20.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp