Tre horisontella streck

Kambodja försöker att anpassa sig till klimatförändringarna

Engagemanget för klimatförändringarna och följderna dessa kan få är mycket lågt i Kambodja, varnar frivilligorganisationer som nu försöker hjälpa landets byar att förstå problemet och vad som kan göras för att anpassa sig till klimatförändringarna.

Regelbundna översvämningar från Tonle Sap-sjön krävs för matproduktionen i Kambodja. För att odla ris behövs både översvämningar och torka i lagom mängd. De senaste åren har dessvärre cyklerna för torka varit för korta och regnen för kraftiga vilket haft stor påverkan på skörden.

Kvinnor på ett risfält i Kampot, Kambodja. Foto: UN Photo/Pernaca Sudhakaran

Kvinnor på ett risfält i Kampot, Kambodja. Foto: UN Photo/Pernaca Sudhakaran

Sida finansierar därför projektet Joint Climate Change Initiatve (JCCI) i Kambodja. Projektets utgångspunkt är frågan om hur det står till med den allmänna kunskapen om klimatförändring i Kambodja. JCCI handlar om att förbereda människor på klimatförändringar och att nå ut till människor på landsbygden via frivilligorganisationer. Kambodja har klassificerats som ett av det mest utsatta länderna för klimatförändring och frivilligorganisationer kan ha en stor roll i att sprida kunskap om ämnet.

Det finns många förutfattade meningar om klimatförändringar i Kambodja. Många tycker problemen är akademiska och svåra att förstå men Sida försöker konkretisera problemet med hjälp av utbildning. Just nu deltar 22 organisationer i Sida-projektet med målet att få in klimatfrågor i organisationernas vardagliga arbete.

JCCI arbetar i tre steg. Det första steget är att genomgå en grundläggande utbildning som handlar om vad klimatförändringen innebär. Det andra steget jobbar deltagarna med workshops ute bland byarna. I det sista steget efter utbildningen har organisationerna och deltagarna fått föreslå ett projekt med koppling till klimatfrågan att jobba vidare med.

En positiv effekt av projektet är att personer som tidigare varit ovilliga att jobba med klimatfrågor nu blivit avsevärt mer engagerade.

Läs mer här om SIDA:s projekt för att öka kunskapen om klimatförändringar i Kambodja

Jämför Sverige och Kambodja här

Publicerad: 2012.10.04

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp