Tre horisontella streck

Kamp för jämställdhet i Georgien

Könsbaserat våld och våld i hemmet är stora problem i Georgien. FN finns på plats och arbetar för att sprida information och öka medvetenheten.

År 2009 utsattes 9% av georgiska gifta och skilda kvinnor för fysiskt våld av sina män eller ex-män. Det finns lagar mot våld i hemmet i Georgien, men då denna typ av våld traditionellt ansetts vara en familjeangelägenhet har dessa lagar inte implementerats i praktiken.

Demonstranter protesterar mot könsbaserat våld och våld i hemmet utanför parlamentsbyggnaden i Tbilisi den 21 oktober 2014. FOTO: InterPressNews

Demonstranter protesterar mot könsbaserat våld och våld i hemmet utanför parlamentsbyggnaden i Tbilisi den 21 oktober 2014. FOTO: InterPressNews.

Sedan 2012 samarbetar FN:s befolkningsfond UNFPA, FN:s kvinnoorgan UN Women och FN:s utvecklingsprogram UNDP inom ramen för jämställdhetsprojektet EGEG. Projektet fokuserar på informationskampanjer som ett sätt att öka allmänhetens medvetenhet till stöd för förebyggande och avslöjande av könsbaserat våld och våld i hemmet. Exempelvis resulterade kampanjen Change Your Mind i 45 000 gillamarkeringar och 10 000 konversationer på Facebook.

Våld i nära relationer fortsätter att förekomma i Georgien. När M. Tsivtvivadze 2014 dödades av sin ex-man på sin arbetsplats var reaktionen dock inte tystnad. Istället möttes detta dåd av enorma protester och demonstrationer och synen på könsbaserat våld i nära relationer blev nu offentlig.

Sedan 2014 har flera uppmärksammade fängelsedomar meddelats mot män som misshandlat sina fruar, lagändringar har trätt i kraft och en offentlig debatt har vuxit fram.

Publicerad: 2016.01.19

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp