Tre horisontella streck

Kan 10 kronor göra skillnad?

Kan en 10-krona verkligen göra så stor skillnad i världen? Ja, visst kan den det!

Visste du att svenskarna är bland de bästa i världen på att ge bistånd till organisationer och andra länder? Det kan vara svårt att greppa de miljonbelopp som Sverige ger i bistånd varje år, men man kan se det på det här viset: Som skattebetalare i Sverige ger man idag ungefär 10 kronor per dag i bistånd till utveckling och fattigdomsbekämpning runt om i världen.

Våra tior har bland annat bidragit till att fattigdomen i världen har halverats sedan 1990, att 9 av 10 av alla barn börjar  i grundskolan och att fler människor än någonsin har tillgång till rent vatten. Det svenska biståndet finansieras av våra skattepengar, så alla som jobbar och betalar skatt är dagligen med och bidrar till att världen blir lite bättre!

Vill du veta mer om det svenska biståndet? Besök då Sidas sajt OpenAid!