Tre horisontella streck

Kina vill begränsa landets koldioxidutsläpp till 2016

Kampen mot den globala uppvärmningen är både svår och omstridd. Bland de länder som släpper ut mest växthusgaser, däribland Kina, Indien och USA, har flera hittills inte velat binda sig till gemensamma mål för minskade utsläpp. Nu satsar dock Kina – det land som står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp – på att sätta en gräns på sina koldioxidutsläpp fram till 2016.

Flera klimatexperter menar att Kinas satsning på att införa en koldioxidutsläppsgräns inför 2016 inte bara visar på en positiv förändring i landets ställning i frågan, utan även ger resten av världen ett gyllene tillfälle att följa efter.

Att Kina nu visar sig villiga att ta konkreta steg för att minska sina koldioxidutsläpp borde kunna motivera omvärlden att agera.

Många andra länder har tidigare klagat på att de största utsläppsländerna inte gör tillräckligt vilket nu kan vara på väg att ändras.

En kvinna som arbetar på ett risfält i Sichuan, Kina, Foto: UN Photo/John Isaac

En kvinna som arbetar på ett risfält i Sichuan, Kina, Foto: UN Photo/John Isaac

Klimattoppmöte i Paris 2015
År 2015 kommer alla världens länder att samlas i Frankrikes huvudstad Paris för FN:s toppmöte om klimatet.

Där kommer länderna att diskutera globala frågor som till exempel hållbar utveckling, växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Kinas beslut om att sätta konkreta gränser för sina utsläpp kan förbättra mötets möjligheter att få fram ett positivt och starkt internationellt avtal om utsläppsbegränsningar.

Nästan 200 länder runt om i världen har lovat att komma överens om ett rättsligt bindande mål för att minska sina utsläpp vid det stora klimattoppmötet i Paris år 2015.

Om världens länder inte lyckas ta fram en stark global överenskommelse om utsläppsbegränsningar säger experter att det praktiskt taget inte finns någon chans att världen kommer att hålla temperaturökningen på jorden under 2°C.

Om jordens temperatur stiger med mer än 2°C är de flesta experter överens om att konsekvenserna blir katastrofala.

Begränsade utsläpp från Kina
Lord Stern, en brittisk expert på klimatfrågor, tror att Kinas satsning på att begränsa sina utsläpp är en viktig pusselbit i att bromsa klimatförändringen.

—    Ett sådant viktigt steg bör uppmuntra alla länder, särskilt de andra stora utsläppsländerna som USA, att vidta kraftigare åtgärder mot klimatförändringen, säger Lord Stern.

Läs mer om Kinas satsning på minskade koldioxidutsläpp här (länk till tidningen The Independent och originalartikeln på engelska).

Jämför Sverige och Kina

Läs mer om millenniemål 7 och de utmaningar som kvarstår vad gäller minskade koldioxidustäpp i världen.

På Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa mer om FN:s klimatpanel och den klimatrapport som panelen ansvarar för.

Här på Världskoll kan du se hur mycket koldioxid världens länder släpper ut.

Publicerad: 2013.05.29

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp