Tre horisontella streck

Könsstympning i världen

Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor runt om i världen har blivit könsstympade och många fler riskerar att drabbas. FN finns på plats i flera länder för att förbättra situationen. 

Könsstympning är ett globalt problem som drabbat miljontals flickor och kvinnor runt om i världen. För att förbättra flickors situation runt om i världen har Svenska FN-förbundet sedan 2011 drivit projektet Flicka för att belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Svenska FN-förbundet och UNFPA
Bland annat stödjer Svenska FN-förbundet FN:s befolkningsfonds (UNFPA) arbete mot könsstympning och barnäktenskap i Afarregionen i norra Etiopien. UNFPA arbetar i Afar tillsammans med lokala samhällen för att uppmuntra positiva sociala attitydförändringar och på så sätt stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Elever på Fatuma Abduskolan som får stöd via Flicka-projektet. FOTO: Carolina Given-Sjölander.

Elever på Fatuma Abduskolan som får stöd via Flicka-projektet. FOTO: Carolina Given-Sjölander.

För att förändra attityder behöver förändringen komma inifrån kulturen. Därför fokuserar programmet på att uppmuntra engagemang och deltagande av religiösa ledare, klanledare, rättsväsendet, kvinnor samt ungdomar av båda könen. Genom dialog med olika grupper i samhället kan socialarbetare framhäva flickors utbildning och fördelarna med att gifta sig senare i livet.

Hälsoarbetare och barnmorskor får också kunskap om reproduktiv hälsa och familjeplanering. De spelar en stor roll för att ge flickor och kvinnor kunskap om sina rättigheter och i att hjälpa kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning med en säker förlossning.

Läs mer om Svenska FN-förbundets projekt Flicka och FN:s befolkningsfonds arbete i Etiopien.

Jämför Sverige och Etiopien.

Publicerad: 2016-02-04.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp