Tre horisontella streck

Kvinnor och demokrati i Liberia

Även om Liberia har Afrikas första direktvalda kvinnliga president har kvinnors deltagande i politiken varit relativt låg. Men inför valet i oktober 2017 hoppas många organisationer på en förändring!

Mellan februari – mars 2017 kunde befolkningen i Liberia registrera sig för att rösta. Av de två miljoner som registrerade sig detta år var nästan hälften kvinnor. Inför valet har organisationer på lokal, regional och nationell nivå arbetat med att uppmuntra kvinnors politiska deltagande under valdagen samt dagarna innan och efter.

En av dessa är Svenska FN-förbundets systerförbund i Liberia som kallas LUNA. De arbetar med att öka det kvinnliga deltagandet på alla nivåer och inför valet organiserade de en utbildning för kvinnliga aspiranter som ville bli politiskt engagerade.  I utbildningen fick kvinnorna till exempel lära sig hur de kan driva en valkampanj och de fick tips att tänka på inför när de ska tala med journalister. LUNA anordnar förutom det även mer generella utbildningar för att informera om de mänskliga rättigheterna, kvinnors rättigheter och jämställdhet.

121603 (1)Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf

Vad gör FN för demokrati?
FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) är ett annat FN organ som stödjer arbetet inför valet i Liberia. De arbetar tillsammans med andra FN organ och organisationer, och bidrar med t.ex. kameror vid valregistreringen, röstkort med identitets kort samt flera tusen handledarguider om hur man går tillväga under valregistreringen och hur röstlokalerna ska skötas. Den liberianska polisen har även genomgått flera utbildningar för att stärka säkerheten.  Allt detta görs för att säkerställa att inget våld uppstår och att alla som får rösta ska känna sig säkra och välkomna när de väl går och röstar.

Ett demokratiskt val är ett val där både kvinnor och män får rösta och varje röst är lika mycket värd. När kvinnor får vara med och ta beslut på alla nivåer i samhället ökar jämställdheten i landet vilket bidrar till samhällets utveckling.

Vill du veta mer om demokrati? 

Vad kan du om Liberia? JÄMFÖR LÄNDER

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp