Tre horisontella streck

Malaria i världen minskar!

Sedan 2000 har dödsfall orsakade av malaria minskat med 66 % i den afrikanska regionen! 

Enligt mål 3 i de globala målen ska vi till år 2030 utrota all förekomst av malaria, det betyder att inom 13 år ska ingen människa i världen kunna smittas av malaria. Det är dags att utrota malaria för gott! Men vad är egentligen malaria och hur kan man smittas?

Mål 3

Malaria är en livshotande sjukdom som sprids via myggor. Alla myggor bär dock inte på malaria och därför smittas inte alla människor som blivit bitna av myggor. Malaria kan förhindras med hjälp av medicin, men långt ifrån alla människor i världen har tillgång till hälso- och sjukvård.

Nästan hälften av världens befolkning bor i områden som är i riskzon för malaria. Under 2015 smittades ungefär 212 miljoner människor, men antalet människor som varje år dör till följd av malaria har faktiskt minskat. Sedan 2010 är det 29 % färre människor som mister sina liv på grund av malaria. Det är mycket tack vare medicin, men även myggnät och myggmedel som skyddar människor från smittade myggor.

Visste du att idag sover vart tredje barn under fem år i malariadrabbade länder under ett myggnät? Det är en fantastisk utveckling för världen! 2015 var det 80 % fler människor runtom i världen som hade tillgång till ett myggnät, jämfört med bara 5 år tidigare.

SG and Mrs. visit of Mwandama Millennium Villiage. Mesquito nets are provided to the village.

UN Photo/Evan Schneider                                     Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016, inspekterar ett myggnät i Malawi 2010.

Var i världen är befolkningen mest utsatt för malaria?
90 % av alla människor som är smittade av malaria bor i Afrika söder om Sahara. De som är mest utsatta är barn och gravida kvinnor.

Hur kan man skydda sig och vilken är den mest effektiva metoden?
Det finns medicin som skyddar mot malaria. När vi reser till malariadrabbade länder är det viktigt att vi tar medicin innan. Men i många fattiga länder är hälso- och sjukvård dyrt och långt ifrån alla människor har tillgång till medicin.

En annan metod som är mer långsiktig är myggnät. Myggnät fungerar som ett enkelt, effektivt och relativt billigt sätt att skydda befolkningen mot malariasmittade myggor. Man kan även bespruta väggar, dörrar och fönster på hus i drabbade områden för att skydda befolkningen och förhindra spridning av malaria. Denna typ utav myggmedel håller i ungefär 3 till 6 månader, vilket ger ett långsiktigt skydd.

Den 25 april varje år uppmärksammar vi Världsmalariadagen. Det gör vi att upplysa om situationen i världen men även för att belysa den viktiga utvecklingen som har skett.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp