Tre horisontella streck

Mångdubblad kunskap när chilenska barn lär sig engelska

Ett av FN:s åtta millenniemål är att alla barn ska börja grundskolan. I Chile går barn i skolan i 15 år i snitt och nästan 99 % av befolkningen kan läsa och skriva. Förutom att satsa på att barn ska gå i skolan vill regeringen också att eleverna ska få lära sig och förbättra sin engelska.

I Chile är utbildning ojämnt fördelad bland invånarna men trots det lägger regeringen mycket pengar och krafter på utbildning. För att höja kvaliteten på utbildningen och för att få fler barn att gå i grundskolan har regeringen tillsammans med FN och andra organisationer tagit fram olika utbildningsprogram.

En FN finansierad skola i Soacha, Colombia. Foto: UN photo/Evan Schneider

En FN finansierad skola i Soacha, Colombia. Foto: UN photo/Evan Schneider

Bland annat pågår ett projekt som heter ”Engelska med öppna dörrar”. Projektet är ett samarbete med FN:s utvecklingsprogram som går ut på att barn och unga i Chile ska få möjlighet att förbättra sina kunskaper i engelska. Förutom att barnen ska lära sig språket vill man också att de ska få kunskap om andra länder, kulturer och människor. Därför har man, istället för att anställa lärare, tagit in volontärer med engelska som modersmål. Volontärerna, som är mellan 21 till 35 år gamla, får mat och husrum gratis mot att de lär ut engelska till de chilenska eleverna. Programmet påbörjades 2004 och hittills har 1800 volontärer deltagit som lärare.

Sverige har aldrig gett bistånd direkt till Chile. Däremot har man stöttat landet i samband med naturkatastrofer, till exempel när en jordbävning drabbade landet 2010. Det är bara tre länder i Latinamerika som får stöd direkt från Sverige: Colombia, Guatemala och Bolivia. Klicka här för att läsa mer om stödet till dessa länder.

Vill du veta mer om utvecklingen i Chile? Klicka här för att jämföra Chile med Sverige!

Publicerad: 2014.03.18

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp