Tre horisontella streck

Medellivslängden i Bangladesh

Människorna i Bangladesh lever idag 26 år längre än de gjorde på 1960-talet! 

Medellivslängden i världen har ökat markant de senaste decennierna. Ett land som gjort stora framsteg när det gäller just medellivslängden är Bangladesh. 1960 levde folket i snitt bara i 48 år. 1990 hade siffran ökat till 58 år och idag lever en människa i Bangladesh i snitt tills de är 72 år gamla!

Vad är det som gör att folk lever längre?

Det är mycket tack vare förbättrad hälso-, och sjukvård som gör att människor kan leva längre. Bangladesh har också haft omfattande vaccinationsprojekt med bland annat Världshälsoorganisationen där små barn fått möjligheten att vaccineras mot sjukdomar som går att förhindra. 2015 vaccinerades 3 miljoner barn i Bangladesh för att råda bot på den vanligaste dödsorsaken på barn under 5 år i landet – nämligen pneumokocker, en bakterie som bland annat kan orsaka lunginflammation. Bättre tillgång till toaletter och rent vatten resulterar även det i att människor slipper dö i förväg. Trots detta är bara 5 % av Bangladesh befolkning äldre än 65 år – så även om framsteg har tagits så har landet en vit kvar på vägen.

Visste du att Sverige är stora biståndsgivare till organisationer som Världshälsoorganisationen? 2015 gav Sverige 258 miljoner kronor i bistånd till bland annat Världshälsoorganisationen i arbetet med att alla människor ska ha tillgång till en bra sjukvård.

Klicka här om du vill läsa fler artiklar som handlar om hälsan i världen.

bangladesh-gammal

UN Photo/Mark Garten

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp