Tre horisontella streck

Mänsklig utveckling – Human Development Report

I år firar Human Development Report 25 år. Human Development Report är en årlig rapport som mäter mänsklig utveckling i världens länder. Rapporten har publicerats varje år sedan 1990.

Human Development Report bygger på det så kallade Human Development Index, ett index för mänsklig utveckling. Man kan säga att världens länder rangordnas efter olika mått på mänsklig utveckling. Exempel på vad som mäts i Human Development Index är medellivslängd, utbildning och jämlikhet.

Det som är unikt för Human Development Index är de många olika måtten för utveckling, man mäter inte bara inkomst och medellivslängd. Eftersom man även mäter jämlikhet och skolgång får man en mycket mer mångsidig bild av ett lands utveckling. Enligt Human Development Index 2014 är Norge det land som har högst mänsklig utveckling.

Secretary-General Visits Ny-Alesund Norway

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon besöker Norge, det land som har högst mänsklig utveckling (2014)
FOTO: UN Photo/Mark Garten

Tack vare Human Development Report har tillgången till relevant data och information samt analys av utvecklingen i världen blivit mycket bättre. Alla rapporterna sedan 1990 går att läsa på FN:s särskilda webbsida för Human Development Report.

Vad kan du om läget i världen? Ladda ned Världskolls prisbelönta app och testa dina kunskaper! 

Publicerad: 2015.05.29

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp