Tre horisontella streck

Millenniemål 2 på väg att uppfyllas i Tanzania

Tanzania är ett av de länder i Afrika söder om Sahara där arbetet för att uppfylla millenniemål 2 – att alla barn ska få gå i skolan – går som bäst. Samtidigt har Tanzania även gjort stora framsteg när det gäller landets demokratiska utveckling och antalet kvinnor i beslutsfattande positioner är i dag större än någonsin tidigare.  

Av FN:s åtta millenniemål är det framför allt millenniemål 2 – att alla barn ska få gå i skolan – där Tanzania har gjort störst framsteg. Antalet inskrivningar i landets grundskolor ligger Numera på 100 procent, något man aldrig lyckats med tidigare.

—    Tanzania har minst sagt gjort otroliga framsteg under de senaste åren. Varje krona som vi investerat i flickors utbildning har haft en enorm spridningseffekt och aldrig tidigare har så många tanzanska barn fått gå i skolan som idag. På sikt kommer det här att ge stor utdelning i hela landet, säger Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Studenter i Karume grundskola, Dar es Salaam, Tanzania, Foto: UN Photo/B Wolff

Studenter i Karume grundskola, Dar es Salaam, Tanzania, Foto: UN Photo/B Wolff

Allt fler väljer att rösta
I takt med att utbildningsnivån förbättrats i landet har även antalet människor som utnyttjar sin rösträtt ökat – från nästan 16 miljoner till 21 miljoner människor.

För att stödja den demokratiska utvecklingen i Tanzania, har UNDP valt att sätta särskilt fokus på kvinnor – både som väljare och kandidater.

Bland annat ger man stöd till kvinnliga organisationer och nätverk som jobbar för kvinnors rättigheter så att de har möjlighet att inte bara rösta utan också bli politiskt valda.

Men även om utvecklingen i Tanzania på många sätt går i rätt riktning så finns det flera utmaningar som kvarstår.

Bristande mödrahälsovård och ett trots allt lågt kvinnligt politiskt deltagande är två konkreta exempel där Tanzanias regering behöver satsa mer resurser, menar Helen Clark.

Idag har Tanzania 30 procent kvinnor i parlamentet, mycket tack vare att landet har ett kvotsystem som bestämmer att en viss del av alla parlamentariker måste vara kvinnor.

 

Här kan du läsa mer om Tanzanias framgångar att uppnå millenniemål 2 och vägen mot en starkare demokrati (länk till undp.org och information på engelska).

Här på Världskoll kan du jämföra Sverige och Tanzania.

Se Unicef:s video om hur nya undervisningsmetoder har förbättrat skolundervisningen för elever i Tanzania.

Publicerad: 2013.09.12

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp