Tre horisontella streck

Millenniemålen del 1 – Förbättra mödrahälsan

Här är den första delen i höstens artikelserie om Millenniemålen. Ett av målen var att förbättra mödrahälsan – Har mödradödligheten i världen minskat?

Mödradödligheten i världen
Sedan 1990 har mödradödligheten nästan halverats, vilket innebär en betydelsefull förbättring! Trots detta är mödradödligheten ett av de mål där utvecklingen går långsammast och målet att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar har inte uppnåtts.

Den minskning av mödradödlighet som går att se kan bland annat ses som en effekt av att andelen förlossningar genomförda av kompetent vårdpersonal har ökat globalt från 59 % runt år 1990 till 71 % år 2014. En nyckelstrategi för att minska mödradödligheten är just att försäkra sig om att mammorna får vård av utbildad och kompetent personal.

IMG_5314
Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander

Undersökning under graviditet
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att blivande mammor får regelbundna visiter under graviditeten och för att kunna försäkra sig om att både mor och barn mår bra föreslår Världshälsoorganisationen ett minimum av fyra visiter. I norra Afrika har andelen kvinnor som fått fyra eller fler visiter under sin graviditet ökat från 50 % (1990) till 89 % (2014)!

Tillgång till preventivmedel 
Det är också viktigt att det finns tillgång till och information om preventivmedel för att kunna förhindra oönskade graviditeter och därmed även riskfyllda aborter och mödradödsfall. Andelen kvinnor världen över som är gifta eller i någon form av partnerskap och använder sig av preventivmedel har ökat från 55 % (1990) till 64 % (2015).

I Sverige har en kvinna i genomsnitt 1,9 barn. Här kan du jämföra – hur ser det ut i andra länder?

Publicerad: 2015.09.23

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp