Tre horisontella streck

Millenniemålen del 2 – Alla barn ska gå i skolan

Alla barn ska gå i skolan – det var förhoppningen när Millenniemålen antogs. Men hur har det gått? Går alla barn i skolan? Det här är den andra delen av artikelserien om millenniemålen.

Utbildning är bland det viktigaste som finns. År 2000 var det cirka 100 miljoner barn som inte gick i skolan men sedan dess har stora förändringar gjorts. Bara i Afrika söder om Sahara har antalet inskrivna barn i skolan mer än dubblats och gått från 62 miljoner barn (1990) till 149 miljoner barn (2012). Det är den största framgången av alla i utvecklingsregionerna!

Går alla barn i skolan?
Idag är det omkring 57 miljoner barn i världen som inte går i skolan, vilket innebär att målet om att alla barn ska gå i grundskola 2015 inte har uppnåtts. Däremot har det varit en väldigt positiv utveckling, 2015 går hela 91 % av alla barn i utvecklingsregionerna i grundskolan! Det innebär att 9 av 10 barn går i skolan. Dessutom har också läs- och skrivkunnigheten bland åldrarna 15-24 runt om i världen ökat från 83 % (1990) till 91 % (2015).

Varför är utbildning så viktigt?
Att barn får gå i grundskola och utbilda sig påverkar samhället positivt. De som utbildar sig kan senare använda sig av den kunskapen för att förbättra sitt lands ekonomi och sociala förhållanden.

I skolan får barnen kunskaper som kan göra stor skillnad för deras egen hälsa och livssituation men även för deras familjer. Flickor som får gå i skolan löper till exempel 50 % lägre risk att drabbas av HIV, de föder färre och friskare barn och dessutom löper de lägre risk att ingå i barnäktenskap. Utbildning är med andra ord livsviktigt!

På grund av hur viktigt det är med utbildning för att kunna utrota fattigdom så är utbildning ett viktigt mål på agendan även för de Globala Målen för Hållbar Utveckling. Läs mer om vilka de 17 nya målen är här: Svenska English

Hur många av barnen i Etiopien eller Afghanistan tror du går i grundskolan? Ta reda på svaret här genom att jämföra länderna med Sverige eller kanske varandra!

Publicerad: 2015.10.01

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp