Tre horisontella streck

Millenniemålen del 3 – Extrem fattigdom i världen halverad

Fattigdomen minskar i världen! Fram till 2015 skulle jordens fattigdom och hunger halveras. Vi börjar med att kika på hur fattigdomen har minskat.

Millenniemålet att Utrota extrem fattigdom och hunger delades upp i delmål och målet till 2015 blev att halvera jordens fattigdom och hunger. Att halvera fattigdomen i världen innebar framförallt att andelen personer i extrem fattigdom skulle halveras. Extrem fattigdom har under Millenniemålens gång definierats som att leva på mindre än 1,25 dollar per dag.

Extrem fattigdom i världen halverad
År 1990 levde 36 % av världens befolkning i extrem fattigdom och de värst drabbade områdena var Afrika söder om Sahara och Sydost Asien. I år beräknas 12 % av världens befolkning som leva i extrem fattigdom – målet att halvera jordens fattigdom är därmed uppnått! Faktum är faktiskt att målet nåddes redan 2010.

Efter år 2015 beräknas omkring 825 miljoner människor leva i extrem fattigdom till skillnad från 1,9 miljarder människor år 1990. Även om målet att halvera fattigdomen är uppnått så finns det alltså fortfarande många som fortfarande lever i extrem fattigdom, därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att situationen ska förbättras. Av den anledningen är det första målet att läsa på listan över FN:s nya globala mål för hållbar utveckling; Utrota fattigdom.

Jordbruk är en viktig inkomstkälla för många.
FOOD AND AGRICULTURE
Foto: UN Photo/Kibae Park (Tachilek, Myanmar)

Hur har minskningen sett ut?
Minskningen av antalet människor som lever i extrem fattigdom har varit ojämnt fördelad över världen. Utvecklingen i Afrika söder om Sahara har inte varit lika omfattande som på andra ställen, även om det även där har gått i rätt riktning så har det inte skett i samma tempo. I Afrika söder om Sahara levde 57 % av befolkningen i extrem fattigdom år 1990 och idag är det omkring 41 %.

Det finns olika anledningar till varför resultaten varierar från område till område. Det kan bero på att vissa områden ser en utmärkande ekonomiskt tillväxt, ett exempel på det är Kina som har sett en stor ekonomisk tillväxt under denna period och har haft en kraftig reducering av antalet människor i extrem fattigdom i sin befolkning från 61 % (1990) till 4 % (2015). Medan andra områden påverkas av konsekvenser från konflikter och naturkatastrofer vilket gör att det blir svårare att arbeta med fattigdomen.

Hur har det gått att halvera jordens hunger?
Fattigdom och hunger har en nära relation. En person som har råd att köpa mat skulle mest troligt inte gå hungrig och någon som inte är hungrig har dessutom en bättre fysisk förmåga att kunna fortsätta arbeta och öka sin inkomst. Se del 4 i artikelserien för att veta hur det gått med målet att halvera jordens hunger!

Hur ser det ut i andra länder i jämförelse med Sverige?
Jämför länder!

VILKET ÄR VÄRLDENS FATTIGASTE LAND? Läs mer!

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp