Tre horisontella streck

Millenniemålen del 4 – Hur många hungriga människor finns det i världen?

Hunger i världen skulle enligt Millenniemålen halveras till 2015. Idag är omkring 795 miljoner människor undernärda globalt, men är det hälften jämfört med år 1990? 

Hunger i världen
Målet att halvera jordens hunger har sett en utveckling i rätt riktning men det har absolut inte gått lika fort som med fattigdomen. År 1990 var vart fjärde barn i världen underviktigt och sedan dess har det blivit en förbättring.  Andelen barn under 5 år som är undernärda har nästan halverats sedan 1990 och i utvecklingsregionerna har antalet undernärda människor nästan halverats från 23 % (1990) till beräknade 12,9 % (2014-2016).

Sedan år 1990 beräknas andelen undernärda människor i utvecklingsregionerna minskat med 211 miljoner människor, ett fantastiskt framsteg. Men trots det är fortfarande omkring 780 miljoner människor undernärda i de regionerna, det är en överväldigande majoritet av antalet undernärda i världen. Det här är områden där många länder drabbats av omfattande humanitära kriser till följd av naturkatastrofer, politisk instabilitet och inbördeskrig eller civila oroligheter.

Antalet undernärda människor i världen beräknas vara omkring 795 miljoner människor, det betyder att nästan 1 av 9 inte har tillräckligt med mat att äta. Omvandlar vi det till Sverige så skulle det innebära att nästan 1,1 miljoner människor i Sverige inte skulle få tillräckligt med mat.

FOOD AND AGRICULTURE
Ett fungerande jordbruk gör en enorm skillnad!

Foto: UN Photo/Kibae Park

Varför har inte hungern minskat lika mycket som fattigdomen?
I den första delen skrev vi att fattigdom och hunger har en nära relation och att en person som har råd att köpa mat mest troligt inte skulle gå hungrig. Hur kan det då komma sig att fattigdomen har minskat så kraftigt och inte hungern? Det beror på en rad olika saker. En anledning är naturkatastrofer som inte bara kan påverka jordbruken och den direkta tillgången till mat utan även matpriserna. Beroende på vilken typ av naturkatastrof som inträffar påverkas människor olika men många gånger slår det hårt mot infrastruktur som hindrar matvarornas flöde och kan också förstöra jordbruken i sig. När efterfrågan ökar och tillgången minskar har matpriserna en tendens att stiga.

Målet att halvera jordens hunger har alltså nästan uppnåtts men än finns det att göra. Att utrota jordens hunger är en gigantisk utmaning och följer, liksom utrotning av fattigdom, med in i FN:s nya globala mål.

Missade du förra delen i artikelserien om Millenniemålen? Läs del 3!

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp