Tre horisontella streck

Millenniemålen del 6 – Minska barnadödligheten!

Barnadödligheten i världen har minskat! Men har målet att minska barnadödligheten med två tredjedelar uppnåtts?

Barnadödligheten har minskat
Med barnadödlighet menas det antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år. År 1990 var det 12,7 miljoner barn runt om i världen.

Sedan dess har det hänt mycket, barnadödligheten har mer än halverats och just nu minskar den faktiskt fortare än någonsin! Men även om barnadödligheten har mer än halverats så är inte målet att minska barnadödligheten med två tredjedelar helt uppnått. Det har alltså skett otroligt stora förändringar, men inte lika stora som önskat.

Visit to Mobarakpur Community Clinic Kulaura Upazila, Moulavibazaar
Foto: UN Photo/Mark Garten

Varför har barnadödligheten minskat?
En stor anledning till varför barnadödligheten i världen har minskat är för att det riktats insatser mot sjukdomar. Till exempel har de flesta regioner som ser en rejäl minskning av dödsfall bland barn under 5 år arbetat hårt mot mässling. Vaccin mot mässling räddade nästan 15,6 miljoner liv mellan år 2000-2013!

Dessutom kunde omkring 2,1 miljoner barndödsfall förhindras mellan 1990-2009 genom ökad utbildning till kvinnor i fertil ålder.

Situationen idag
Idag dör 16 000 barn som är under 5 år varje dag, det är ungefär 11 barn i minuten som aldrig får uppleva sin 5-årsdag. Det är fortfarande en gigantisk siffra trots förbättringarna. Många av anledningarna är dessutom sådant som går att förhindra, som exempelvis ökad utbildning och förbättrad sjukvård.

Därför är detta en viktig fråga inför Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling. Läs mer det här

Hur många fler barn tror du föds i Turkiet under 1 minut i jämförelse med Sverige? Jämför länder!

Publicerad: 2015.11.06

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp