Tre horisontella streck

Millenniemålen del 7 – Tillgång till vatten och sanitet är livsviktigt!

Tillgången till rent vatten i världen har ökat sedan 1990 medan sanitetsmålet har inte gått som hoppats. Men varför är egentligen vatten och sanitet ett livsviktigt ämne?

Millenniemålets hela namn är egentligen Säkra en hållbar utveckling men innefattar flera olika delmål, bland annat var två stycken delmål att halvera den andel av jordens befolkning som saknar tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar.

Vatten och sanitet i världen
När det gäller tillgången till rent vatten så har andelen personer i världen med tillgång ökat från 76 % (1990) till beräknade hela 91 % (2015). Det innebär att delmålet att förbättra tillgången till rent vatten är nått. Däremot har det inte varit lika framgångsrikt när det gäller delmålet om sanitet.

Idag saknar 1 av 3 personer i världen tillgång till sanitära anläggningar, så som toaletter. Även om det har blivit en liten förbättring så missas målet med flera procentenheter, tillgången har gått från 54 % (1990) till 68 % (2015).

Det skiljer dessutom väldigt mycket mellan regioner. Exempelvis har Östra Asien har gjort en otrolig ökning i tillgång till sanitära anläggningar från 50 % (1990) till 77 % (2015), medan Afrika söder om Sahara har sett en betydligt mindre ökning när det gäller tillgång till förbättrad sanitet, från 24 % (1990) till 30 % (2015).

A Inflatable toilette in recognition of World Toilet Day in front of the UN
Foto: UN Photo/Mark Garten

Varför är vatten och sanitet viktigt?
Brist på tillgång till vatten och sanitet är ofta anledningar till en rad olika hälsoproblem bland fattiga människor. Exempelvis bidrar det ofta till diarrésjukdomar. Omkring 750 000 barn beräknas dö varje år till följd av diarré som uppstått på grund av att de inte haft tillgång till sanitära anläggningar, som toaletter.

Beräkningar visar däremot att tillgång till toaletter, rätt förutsättningar att sköta sin hygien och tillgång till rent vatten skulle kunna rädda livet på 1,5 miljoner barn per år!

Dessutom går fler flickor i skolan när tillgången till vatten och sanitet ökar. Exempelvis i Pakistan ökade andelen flickor i skolan med 12 % när familjerna inte längre behövde spendera lika många timmar på att hämta vatten.

Hur ser det ut med tillgången till rent vatten i olika länder? Jämför här!

Vill du veta mer om de andra millenniemålen ? LÄS MER HÄR

Publicerad: 2015.11.19

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp