Tre horisontella streck

Millenniemålen del 8 – HIV/AIDS i världen

Spridningen av HIV har minskat och antalet personer som får behandling har ökat. Men vad är de exakta siffrorna? Är det tillräckligt för att millenniemålet ska ha nåtts? 

Millenniemål 6 har handlat om att bekämpa bland annat tuberkulos, malaria och det som den här artikeln främst kommer handla om hiv/aids. Det har funnits olika delmål, de för hiv/aids lyder; spridningen av hiv/aids ska upphöra och istället vara på väg tillbaka vid 2015, alla som behöver behandling för hiv/aids ska ha tillgång till det år 2010.

Spridning av hiv/aids
Spridningen av hiv/aids har inte upphört men den har minskat ordentligt sedan år 2000. Mellan 2000-2013 minskade andelen nya infektioner i världen med 40 %. Idag har Sydafrika har störst antal personer som lever med hiv, men det är också det land som sett den största minskningen av faktiska antalet nya infektioner vilket tyder på en ljusare framtid.

Minskningen av spridningen har sett olika ut runt om i världen. 75 % av de nya infektionerna har inträffat i 15 av världens länder. Störst andel återfinns i Afrika söder om Sahara.

First Phase Digital
Foto: UN Photo/G Pirozzi

Behandling av hiv
Behandlingen av hiv har ökat enormt mycket. År 2003 var det 800 000 personer med hiv som hade tillgång till behandling (antiretroviral terapi, ART), 2013 hade det ökat till 13,6 miljoner människor! Det innebär att målet att alla ska ha tillgång till behandling inte är uppnått men det har kommit en bit på väg.

Antalet AIDS-relaterade dödsfall har också sett en minskning, bara mellan 2010-2013 minskade antalet AIDS-relaterade dödsfall med 19 %.

Kunskap om hiv/aids
Kunskapen om hiv har ökat i åldersgruppen 15-24 i Afrika söder om Sahara, men trots en liten ökning är medvetenheten fortsatt väldigt låg. Den lilla ökningen som skett är på 7 % för både män och kvinnor i den åldern. För kvinnorna har medvetenheten ökat från 21 % till 28 % och för männen från 30 % till 37 %.

Däremot har kondomanvändningen sett en större ökning och bland män i Afrika söder om Sahara, åldrarna 15-24, har antalet som använder kondom ökat från 40 % till 59 %!

Publicerad: 2015.12.01

 

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp