Tre horisontella streck

Millenniemålen del 9 – Hur många människor i världen har internet?

Från Nokia 3310 till smarta telefoner. Mycket har hänt med informations och kommunikations teknologin sedan år 2000, men har tekniken gjorts tillgänglig för alla?

2000 var året då den berömda mobiltelefonen Nokia 3310 lanserades. Den blev snabbt populär på grund av sin inbyggda antenn och den hade en ny modern grafik. 15 år senare har vi smarta telefoner med touchskärm, internetuppkoppling och en kamera som slår många äldre digitalkameror. Den tekniska utvecklingen har skett i en rasande fart.

Att ”I samarbete med den privata sektorn tillgängliggöra ny teknologi inom information och kommunikation” var ett delmål till Millenniemålet att öka samarbetet kring bistånd och handel. Nu ska vi se hur det har gått.

Mobilabonnemang i världen
I världen fanns det omkring 738 miljoner mobilabonnemang år 2000, det har ökat till över 7 miljarder år 2015. Idag täcks närmare 95 % av världens befolkning av mobilnät till skillnad från 58 % år 2001. Men trots att det är en stor skillnad från tidigare innebär det att ungefär 450 miljoner människor i världen, framförallt bosatta på landsbygden, inte kan få en mobilsignal.

491871
Foto: UN Photo/Kibae Park

Digitala klyftor
Digitala klyftor innebär kortfattat att tillgången till teknisk utveckling varierar kraftigt mellan områden. Precis så ser det ut i världen idag, exempelvis när det gäller mobilnät, men kanske framförallt när det gäller tillgången till internet. Endast lite drygt en tredjedel av befolkningen i utvecklingsregioner har tillgång till internet medan det i andra områden är så många som 8 av 10 som har tillgång till internet.

Tillgång till informations och kommunikationsteknologi är enormt viktigt eftersom det bland annat medför möjligheter att kunna få tillgång till nödvändig och livsviktig information om till exempel hälsa. I teknikens raska framfart har de digitala klyftorna i världen ökat, även om mobilnätet utökats så är det förhållandevis få som får ta del av den övriga globala tekniska utvecklingen. I och med att tekniken har utvecklats så mycket sedan Millenniemålen antogs är det därför svårt att avgöra om delmålet anses uppnått eller inte. Vad tycker du?

I Sverige använder 92,5 % av befolkningen internet, jämför hur det ser ut i andra länder. Hur stora är de digitala klyftorna länderna emellan?

Detta var den sista delen i artikelserien om millenniemålen. De tidigare delarna hittar du här.

Publicerad: 2015.12.14

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp