Tre horisontella streck

Millenniemål om minskad hunger inom räckhåll

Millenniemålet om att halvera andelen människor som lider av hunger och undernäring är inom räckhåll. Andelen hungrande ligger nu på mindre än 15 %. Samtidigt har den positiva utvecklingen saktats ned.

Delmålet om att halvera andelen hungrande och kroniskt undernärda i världen är inom räckhåll enligt nya siffror från FN.

Andelen hungrande har minskat ifrån 23 % för tjugo år sedan till mindre än 15 % idag.

Människor i Liberia marscherar tillsammans med FN:s livsmedelsprogram för att uppmärksamma problemen med hunger i världen. Foto:UN Photo/Eric Kanalstein

Människor i Liberia marscherar tillsammans med FN:s livsmedelsprogram för att uppmärksamma problemen med hunger i världen. Foto:UN Photo/Eric Kanalstein

—    Det är en god nyhet att millenniemålet om att halvera hungern är inom räckhåll, säger Jomo Kwame Sundaram, assisterande generaldirektör för ekonomisk och social utveckling vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Siffrorna visar att den globala hungern inte ökat, trots den ekonomiska krisen och höjda matpriser.

Men rapporten visar också på en betydande inbromsning sedan 2007 vad gäller utvecklingen mot minskad hunger i världen. Detta måste ändras om millenniemålet ska uppnås, enligt rapporten.  Andelen hungriga människor är fortfarande ”oacceptabelt hög”.

Regionala variationer
Rapporten avslöjar också att det råder stora variationer mellan olika regioner runt om i världen.

Asien, Stillahavsregionen, Latinamerika och Karibien är alla regioner som ligger bra till för att uppnå millenniemålen.

I Afrika söder om Sahara har den positiva utvecklingen dock inte gått lika snabbt och i västra Asien har andelen hungrande istället ökat.

Definitionen av hunger
Hur hunger definieras får dock konsekvenser för hur många som räknas som hungrande.

FN:s siffror sätter tröskeln för hunger efter minimiintaget kalorier som behövs för en “stillasittande livsstil”. Det betyder att om tröskeln istället var satt på minimiintaget för ”normal aktivitet” skulle antalet hungrande människor kunna vara så högt som en och en halv miljard, enligt rapporten.

Om tröskeln istället var satt på minimiintaget för ”hög aktivitet” skulle nära 2,6 miljarder människor räknas som hungrande.

 

Ladda ned rapporten “The State of Food Insecurity in the World 2012” som pdf här.

På tidningen the guardians webbsida kan du läsa mer om hungersituationen i världen.

Se youtubeklippet “Hunger – The World’s Greatest Solvable Problem” och var med och bidra i kampen mot hunger.

Publicerad: 2012.10.16

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp