Tre horisontella streck

Minskning av HIV/AIDS i Iran

Trots att färre och färre smittas med HIV för varje år som går så blir många människor fortfarande drabbade. Det sjätte av FN:s millenniemål handlar om att hejda spridningen av HIV/AIDS och det har fått många länder att satsa på förebyggande och kontroll av sjukdomen.

Ett av de länder som tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar för att motverka och minska HIV/AIDS är Iran. Under 2010 startades ett projekt som framförallt ska stoppa sjukdomsspridningen mellan mammor och barn. Andra riskgrupper som projektet vänder sig till är skolelever, fångar, droganvändare, flyktingar och vårdpersonal. Projektet sträcker sig fram till 2015 men redan nu har man gjort framsteg. Bland annat har man nått ut med information om sjukdomen till över  två miljoner människor i riskgrupperna, öppnat center för testning och ökat stödet till redan smittade människor.

HIV/AIDS patient på hälsovårdsklinik i Dili, Östtimor, Foto: UN Photo/Martine Perret

HIV/AIDS patient på hälsovårdsklinik i Dili, Östtimor, Foto: UN Photo/Martine Perret

Sverige är också med och ger också stöd till olika projekt för att minska HIV/AIDS i världen. Till exempel startades ett samarbete med FN:s program mot HIV/AIDS under 2013. Samarbetet riktar sig framförallt mot Asien och ser till att regeringar, organisationer, media och privatpersoner har tillgång till information om sjukdomen. Projektet gör att man får en tydligare bild av hur och var riskgrupper rör sig, något som gör att man kan kontrollera spridningen av sjukdomen effektivare.

Vill du veta mer om FN:s och Sveriges arbete för att minska HIV/AIDS i världen?

Klicka här för att läsa mer om Sveriges arbete mot HIV/AIDS

Klicka här för att läsa mer om UNDP:s arbete i Iran

Klicka här för att jämföra Sverige och Iran

Publicerad: 2014.01.28

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp