Tre horisontella streck

Flickors utbildning – nyckel till Afghanistans framtid

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att fullt ut kunna delta och ha inflytande i samhället.

Under Talibanstyret i Afghanistan var flickor förbjudna att gå i skolan. På så vis fråntogs de möjligheten att kunna påverka sina egna liv – och samhället i stort.

I dag ser situationen annorlunda ut och nästan 40 % av landets åtta miljoner skolelever är flickor.

I detta videoreportage från CNN berättar ett antal flickor själva om vikten av att de får utbildning och kan vara med och bidra till landets framtida utveckling.