Tre horisontella streck

Nu blir migration en fråga för FN

Den 19 september blev Internationella Organisationen för Migration (IOM) en officiell del av FN. Det betyder att FN nu har en organisation som arbetar med frågor som rör migration. Sedan tidigare har FN en organisation som arbetar med flyktingfrågor, FN:s flyktingorgan (UNHCR).

I det här videoklippet kan du se en del av det arbete IOM gör för och med migranter. I just denna video får du möta ungdomar från hela världen som berättar om hur viktigt det är med utbildning.

Hur ser det ut med utbildning i olika länder? Ta reda på det och mycket mer under Jämför länder!