Tre horisontella streck

Kenyanska kvinnor bekämpar matbrist

Namelokfolket i Amboseliregionen i Kenya har fått lära sig att ändra på sina gamla vanor och sätt att leva. Efter återkommande perioder av torka har de förlorat många djur och för att överleva har de brutit med gamla traditioner och nu börjat odla tomater, majs och bönor istället. De flesta av jordbrukarna är kvinnor.

– En nyckel till att bekämpa hunger och matbrist i Afrika är att stärka kvinnliga jordbrukare, säger Helen Clark från FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Kvinnor från Somalia på ett flyktingläger i Dadaab, Kenya

Kvinnor från Somalia på ett flyktingläger i Dadaab, Kenya

Innan kvinnorna började med jordbruk livnärde de sig på att föda upp getter och sälja på den lokala marknaden. Men denna inkomst var osäker och gav sällan mer än 50 dollar i månaden. Efter torkan beslutade kvinnorna att starta ett jordbruk tillsammans. Med hjälp av en lokal välgörenhetsorganisation kunde de hyra två hektar land för att börja odla grönsaker. Nu tjänar kvinnor runt 500 dollar i månaden vilket räcker för att försörja sina familjer, och nu vill de lära sig mer om nya jordbruksmetoder och odla i ännu större skala.

Farmen ligger vid foten av berget Kilimanjaro. Smältvatten från glaciären används för bevattning av till jordbruket. I närheten finns också nationalparken Amboseli som är en stor turistattraktion som drar besökare från hela världen. Turism är en av Kenyas största näringar och en viktig del av försörjningen för många människor.

Ett långsiktigt mål för samhällen likt Amboseliregionen är att människor kan försörja sig på flera olika sätt. Då har människor andra möjligheter att försörja sig om det skulle bli torka, och slipper då sälja marken de lever av när skördarna sviker. På så sätt kan man vara framgångsrika jordbrukare oavsett väder!

Läs mer om satsningen på att stärka kvinnliga jordbrukare i Kenya

Jämför Sverige och Kenya här

 

Publicerad: 2012.06.07

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp