Tre horisontella streck

Radio ger pålitlig information om Ebola

Radio är en viktig källa till information om politiska händelser och samhällsinformation som medborgarna i ett land måste ta del av. FN:s utvecklingsprogram UNDP spelar en viktig roll i arbetet att bygga upp pålitliga och effektiva informationskanaler. Bland annat i det västafrikanska landet Sierra Leone.

United Nations Development Programme (UNDP) finns i 177 länder och arbetar tillsammans med länderna för att hitta lokala lösningar på olika utvecklingsproblem. I Sierra Leone har UNDP stöttat lokala radiostationer i deras kamp mot ebola. När ebola drabbade landet spreds många rykten som orsakade oro och förvirring, speciellt på landsbygden där det kan vara svårt att få korrekt information. Lokala radiostationer har därför spelat en viktig roll i arbetet med att sprida korrekt information för att förhindra ännu större spridning av den farliga sjukdomen.

Radio är en viktig informationskälla i Sierra Leone. Foto: John Terry/UNDP Sierra Leone

Radio är en viktig informationskälla i Sierra Leone.
Foto: John Terry/UNDP Sierra Leone

Independent Radio Network (IRN) har länge spridit information om bland annat politiska händelser runt om i Sierra Leone, men när ebola-epidemin drabbade landet var de väldigt oförberedda. Men med stöd från UNDP kunde de nå ut med korrekt information om ebola. Man sände också särskilda utbildningsprogram för barn eftersom många skolor tvingades stänga på grund av ebola.

Publicerad: 2015.04.17

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp