Tre horisontella streck

Dammar för regnvatten ger ökad skörd för småbönder i Tanzania

Med mindre än 400 millimeter regn per år är Kilimanjaroregionen i norra Tanzania en av torraste regionerna i landet.

Den ringa nederbörden har länge gjort det svårt för de lokala bönderna att kunna odla tillräckligt med mat både till sig själva och sin boskap.

Med stöd från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har dock bönderna kunnat gå samman för att bygga dammar som samlar upp regnvatten från närliggande bergssluttningar.

Hör bonden Rabiet Emkumbwa berätta om hur regnvattnet förändrat hans möjlighet till försörjning.