Tre horisontella streck

Innovativt odlingsprojekt i Kenyas slum

Både vatten och utrymme är bristvaror i Kibera där Rose bor. Att odla i säckar istället för marken visade sig vara en effektiv lösning.