Tre horisontella streck

Social rättvisa

Social rättvisa i världen
Världsdagen för social rättvisa instiftades 2009 eftersom att man ville uppmärksamma att social rättvisa ska gälla alla människor.

Social rättvisa brukar förklaras som att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter, i alla delar av samhället.
Mål 10 i Agenda 2030 handlar om just det, att minska ojämlikheten inom länder och mellan länder.

Världsdagen för social rättvisa
Årets tema för denna dag är att förhindra konflikt och upprätthålla fred genom anständiga arbetsförhållanden. Temat har grunden i mål 8
i Agenda 2030 som handlar om att alla ska ha anständiga villkor i sitt arbete och att detta i slutändan ska leda till att ekonomin ska växa. Världsdagen för social rättvisa ska uppmärksamma de samhällsgrupper som oftast diskrimineras, som kvinnor och personer med annan etnisk eller religiös bakgrund. Därför behövs det fredliga och inkluderande samhällen, som mål 16 i Agenda 2030 tar upp.

Sustainable-Development-Goals_icons-08        Sustainable-Development-Goals_icons-16

Fredliga och rättvisa samhällen
Arbetslöshet och otrygga levnadsförhållanden är ofta en grogrund för motsättningar i samhället. Att bekämpa arbetslöshet och fattigdom är därför en förutsättning för att förebygga konflikter och skapa fred. Genom fler arbeten och tryggad inkomst skapar man verktyg för människor att förbättra sina liv och bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle.

Filmtips!

Här kan du se en kort film om vad anständigt arbete är.

Här kan du se en kort film om varför arbete är en nyckel till att utrota fattigdom.

Här kan du se en kort film om ungdomsarbetslöshet i världen.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp