Tre horisontella streck

Somaliska ungdomar om framtiden

Efter årtionden av krig och konflikt i Somalia är ungdomar den grupp i landet som drabbats allra värst. Fattigdom, arbetslöshet och utanförskap har varit mångas vardag under lång tid.

Men det pågår omvälvande förändringar. Aldrig förr har det funnits en sådan positiv tro på framtiden som det gör just nu i landet, menar FN:s utvecklingsprogram UNDP i Somalia Human Development Report. Satsningen på utbildning ökar och allt fler får möjlighet att gå i skolan.

I det här videoklippet får vi träffa engagerade och hoppfyllda ungdomar som engagerar sig för ett bättre och starkare Somalia. Genom projektet Empowering Youth for Peace and Development har dem kunnat bli delaktiga och drivande aktörer i samhällsutvecklingen.