Tre horisontella streck

Staffan Landin om läget i världen

FN-dagen den 24 oktober firande vi på Södra Teatern i Stockholm tillsammans med över 200 gymnasieelever! Huvudtalare under dagen var Staffan Landin, skribent och föreläsare med fokus på globala utvecklingsfrågor. Staffan berättade bland annat om hur världen blivit bättre och hur de globala målen för hållbar utveckling är en framgång för världen.

Jämför länder och se hur läget ser ut runt om i världen!