Tre horisontella streck

Större kunskap om kopplingen mellan HIV och tuberkulos i Sydsudan

När Alices make dog lämnades hon med fyra barn och ett besked som skulle komma att vända upp och ner på hela hennes tillvaro: hon hade smittats med HIV och tuberkulos. Men fast besluten om att besegra sjukdomarna känner hon sig idag friskare än någonsin. Men det hade inte varit möjligt utan behandlingen hon fick via Globala Fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria. 

HIV i samband med tuberkulos har länge varit ett stort problem i Sydsudan. Genom ett projekt som Globala Fonden har startat upp försöker man nå ut till HIV-smittade som befinner sig i riskzonen att få tuberkulos. Projektet erbjuder bland annat information om förebyggande åtgärder, testning och rådgivning för dem som lever med båda sjukdomarna. FN:s utvecklingsprogram UNDP har också bidragit till projektet sedan 2004.

Flickor leker utanför en flyktinganläggning i norra Sydsudan, Foto: UN Photo/Martine Perret

Flickor leker utanför en flyktinganläggning i norra Sydsudan, Foto: UN Photo/Martine Perret

En av dem som fått behandling via projektet är Alice som medan hon var gravid med sitt femte barn fick veta att hon var smittad med HIV och tuberkulos. Under sitt tillfrisknande har hon arbetat för att öka medvetenheten om tillgängliga behandlingar samt kopplingen mellan HIV och tuberkulos i sitt eget närområde. För att nå ut till så många som möjligt har Alice talat med familj, vänner och bekanta för att uppmuntra fler att gå och testa sig:

– Med tiden kommer fler öppna sina ögon och förstå att det finns hjälp att få, säger hon hoppfullt.

Den behandlingen som Alice fick under sin tid i projektet har under år 2012 hjälpt närmare 1 500 tuberkulos- och HIV-smittade patienter. Som ett resultat av satsningen har antalet tuberkulospatienter som fått hjälp med att testa sig för HIV  ökat från 1 person år 2005 till nästan 13 000 människor år 2012.

Läs mer om Globala Fondens projekt att bekämpa AIDS, Malaria och Tuberkulos här

Publicerad: 2013.11.14

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp