Tre horisontella streck

Sverige stödjer vatten- och sanitetsprojekt i utvecklingsländer

Över 2 miljarder människor i världen saknar toaletter och även kunskap om hygien. Dålig hygien och sanitet är den främsta orsaken till att miljontals barn dör varje år av diarré och andra sjukdomar. SIDA – Svenska Biståndsmyndigheten – stödjer Global Sanitation Fund med totalt 93 miljoner kronor under fyra år. Denna fond arbetar med att ordna fler toaletter, förbättra sanitära förhållanden samt informera om vikten av handhygien.

Global Sanitation Fund (GSF) bildades 2008. Sedan projektet startades upp har 760 000 människor fått tillgång till toaletter och latriner. Dessutom har hittills 2,4 miljoner människor fått lära sig om god handhygien och hur den påverkar deras hälsa.

Kvinnor på landsbygden i Tanzania provar en ny vattenkran som finansierats av Tanzanias regering med FN:s hjälp. Foto:UN Photo/ B Wolff

Kvinnor på landsbygden i Tanzania provar en ny vattenkran som finansierats av Tanzanias regering med FN:s hjälp. Foto:UN Photo/ B Wolff

I exempelvis Madagaskar har människor fått utbildning i sanitet och hygien. Chief Anivosaha Fokontany är en av landets 73 000 invånare som nu har byggt en toalett som ett resultat av programmet:

-De förbättringar som vi har genomfört av sanitet och hygien har skett på byns eget initiativ. Vi har inte velat pressa människor, utan låta dem diskutera och inse fördelarna. Idag är folk medvetna om de positiva effekterna och vi är redo att dela våra erfarenheter med grannbyarna. För om de inte är rena kommer även vi att drabbas i vår miljö, säger Anivosaha.

I Madagaskar arbetar GSF framförallt med att öka medvetenheten om bra sanitet och att få företag att tillverka och sälja sanitetsanläggningar. Man utbildar också människor inom frågor som rör vatten och hur man kan transportera och förvara vatten på bästa hygieniska sätt.

Regionala projekt i landet arbetar också med dessa sanitära frågor, förbättrar sanitetsanläggningar och får företag att sälja och marknadsföra dessa.

Läs mer om GSF:s arbete för att förbättra fattiga länders sanitära förhållanden här

Publicerad: 2012.09.20

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp