Tre horisontella streck

Teckenspråk i Indien

Ungeför 360 miljoner människor i världen har nedsatt hörsel, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det är svårt att få en exakt siffra eftersom hörselnedsättning definieras olika i olika länder.

För många hörselnedsatta personer är teckenspråk ett viktigt verktyg för att kommunicera. Det svenska teckenspråket fick sitt första lexikon år 1916. Det togs fram av Oskar Österberg, som själv var döv, och har sedan dess uppdaterats och finns idag även på internet.

Nu har det blivit dags för Indien att få sitt första teckenspråkslexikon! Precis som i Sverige så registrerar inte Indien om man är döv eller har en hörselnedsättning. Däremot så uppskattar man att det finns 1,3 miljoner människor i Sverige som har nedsatt hörsel, medan man i Indien uppskattar att det är mellan 5 till 10 miljoner.

Nu ska man sammanställa mer än 7 000 olika tecken för att ta fram ett första lexikon för teckenspråk i Indien. Det indiska teckenspråket har funnits i över 100 år men det skiljer sig mellan de olika regionerna i landet. Med ett gemensamt lexikon blir teckenspråk i Indien mer sammstämmigt och enklare att använda i alla regioner. När man är klar med lexikonet ska det översättas till engelska och hindi och det ska finnas som bok och på internet!

Teckenspråk skiljer sig mycket mellan länder, precis som andra språk. I den här videon kan du till exempel se skillnader mellan det indiska och amerikanska teckenspråket!

Vill du veta mer om utvecklingen i Indien, världens näst mest befolkade land? Jämför Indien och Sverige!

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp