Tre horisontella streck

Teknik – tekniken bidrar till utveckling

Den 25 januari lanserade Världsbanken sin årliga World Development Report som i år handlade om teknikens möjligheter och utmaningar.

Möjligheter
För många låginkomstländer innebär tekniken en möjlighet att utvecklas inom flera områden, inte minst inom informations- och kommunikationslösningar. Nya tekniska lösningar har även gjort det möjligt att förbättra skola och sjukvård. Tillgång till billiga tekniska lösningar, som mobiltelefoni, har också bidragit till en snabb utveckling i många länder. Kenya var t.ex. först med mobila betallösningar, flera år innan Sverige. I många länder är tillgången till mobiltelefoni högre än tillgången till rent vatten – det går fort med den nya tekniken.
På ett decennium har internetanvändningen tredubblats i låginkomstländerna vilket har bidragit till ökad medvetenhet bland medborgarna och lett till ökad insyn i politiken. Internet bidrar även till innovation och nya tillväxtmöjligheter.

UN Photo/AF

Tekniken har utvecklats snabbt. FOTO: UN Photo/AF

Utmaningar
I World Development Report 2016 skriver Världsbanken att många framsteg har skett inom teknikområdet i låginkomstländer men att det fortfarande är en stor del av befolkningen i som saknar tillgång till internet. Mestadels beror det på att landets politik inte fungerar och auktoritära stater stiftar lagar som begränsar och övervakar nätet vilket hotar demokratin och yttrandefriheten. Världsbankens framhäver ändå att ny teknik och medvetenhet kan minska den digitala klyftan genom att öka konkurrensen på mobila tjänster.

Vill du veta hur många som har tillgång till Internet i olika länder? Jämför länder på Världskoll.se!

Publicerad: 2016-02-10.

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp