Tre horisontella streck

Tillgång till toalett

Att kunna gå på toaletten när vi behöver det känns som en självklarhet, eller hur? Men för 2,4 miljarder människor ser verkligheten annorlunda ut. Trots att utvecklingen gått framåt de senaste åren saknar fortfarande en tredjedel av världens befolkning tillgång till en toalett och än idag dör ungefär 800 barn varje dag till följd av dålig hygien och sanitet. Bristen på toaletter gör att människor tvingas uträtta sina behov i sjöar eller ute i naturen och många gånger tvingas människor gå långa och osäkra vägar för att nå en toalett. Toaletter spelar stor roll när det gäller människors arbete, utbildning och hälsa och har stor påverkan på kvinnors och flickors rättigheter och säkerhet.

Sedan 1990 har antalet människor med tillgång till toalett ökat från 52 % till 67 %, vilket kan kännas som en relativt liten procentökning men det betyder att miljoner färre barn slipper dö i sjukdomar som går att förhindra, och att färre flickor slipper lämna skolan för att de inte har tillgång till toaletter under sin menstruation. I länder som Nepal, Kambodja och Pakistan har arbetet med toaletter verkligen gett resultat! Idag är det till exempel 41 % fler nepaleser som kan uträtta sina behov på en toalett jämfört med 1990!

Är du nyfiken på att se hur en toalett i Nepal kan se ut? Kolla då in webbsidan Dollarstreet, där kan du se bilder på hur toaletter kan se ut i olika länder! Och här på Världskoll kan du jämföra länder för att se hur tillgången till toalett ser ut!