Tre horisontella streck

Unga från Armenien, Azerbajdzjan och Georgien förebygger konflikter

Tove Vikström är praktikant på FN-förbundet i Armenien. För Världskoll skriver hon om ett ungdomsprojekt för att förebygga konflikter i Kaukasien.

Ett projekt mellan FN-förbunden i Georgien och Armenien tillsammans med FN-förbundets initiativgrupp i Azerbajdzjan ser till att ungdomar från länderna får träffas och lära känna varandra, för att minska spänningarna mellan länderna.

Spänningarna mellan Armenien och Azerbajdzjan har under den senaste tiden tilltagit. Länderna har sedan 20 år tillbaka en svårtlöst konflikt om området Nagorno Karabach i södra Kaukasien. Man kan se spåren av konflikten mellan länderna genom bland annat blockerade handelsförbindelser, stängda gränser och hur man pratar om någon från det andra landet som ”den andre”.

För att förbättra relationerna mellan länderna driver det Georgiska och Armeniska FN-förbundet tillsammans med FN-förbundets intitiativgrupp i Azerbajdzjan ett projekt där ungdomar från de två länderna får träffas, utbyta tankar och lära känna ”den andre”. Syftet med projektet är att jobba konfliktförebyggande bland annat genom att skapa träffpunkter för ungdomar. Projektet genomförs med stöd av den svenska biståndsmyndigheten Sida och Svenska FN-förbundet.

Under en vecka i december träffades omkring 30 ungdomar från Armenien, Azerbajdzjan och Georgien. På programmet stod kulturutbyte, seminarier, utbildningar och workshops. Resultatet blev lyckat med många givande diskussioner och flera nya vänskapsband över landsgränserna knöts.

– Jag är glad över att ha fått vara med i utbytet, jag lärde mig många nya saker, fick nya perspektiv på frågor och fick även en ny förståelse för gamla problem, säger en av deltagarna.

Programmet är ett fint bevis på att även om gränserna är stängda och om den officiella dialogen är obefintlig finns det hopp om att ungdomarna kan bryta denna trend. Programmet visar även att det går att vara vänner även över landsgränserna trots de spänningar som finns.

Tove Vikström

 

Publicerad: 2013.02.22

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp