Tre horisontella streck

Libyens nya fria media

Under Gaddafis styre innan revolutionen 2011 hade befolkningen i Libyen  ingen möjlighet att göra sina röster hörda. Under 40 års tid levde dem i förtryck och i rädsla.

Men en ny generation av friare media i form av podcasts växer fram allt mer i landet, som man på sikt hoppas kunna skänka mer frihet till folket.