Tre horisontella streck

Utbildningsbistånd en framgångssaga i Afghanistan

[TweetThis]Tack vare ekonomiskt bistånd från Norge har 120 nya skolor byggts i Faryab-provinsen i Afghanistan.[/TweetThis] Inom de nästkommande två åren ska ytterligare 40-50 skolor byggas.
– Tack vare dessa skolor har nu skolgångsbehovet i provinsen kunnat mötas, säger Gul Agha Ahmadi vid Utbildningsministeriet.

Hela provinsen har ca 800 000 invånare, där drygt en fjärdedel går i skolan. Av den fjärdedelen är hela tjugo procent kvinnor. I stora delar av Afghanistan har skolorna inga byggnader utan undervisningen kan ske i tält eller direkt på marken. Här visar Faryab-provinsen på framgång och kämparkraft.

En afghanistansk pojke i staden Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Foto: UN Photo/Luke Powell

En afghanistansk pojke i staden Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Foto: UN Photo/Luke Powell

Den norska flaggan eller andra officiella märken sätts inte på skolorna då experter menar att det minskar risken för talibanattacker mot skolor, lärare och elever. Skolprojekten drivs av de båda ländernas regeringar och genomförs av NGO:s.

Läs mer här om skolprojektet

Jämför Sverige och Afghanistan här 

 

Publicerad: 2011. 11. 29

Relaterade artiklar

Relaterade videoklipp