Tre horisontella streck

Vägar ger utveckling i Kongo

Förut var byn Watalinga i Kongo i det närmaste avskuren från andra städer på grund av de dåliga vägarna.

Men tack vare EU:s stöd för att förbättra vägarna i området kan man idag ta sig mycket snabbare över bygränserna. En resa som tidigare tog 6 timmar tar nu bara en timme!

Detta har underlättat mycket för lokalbefolkningen som nu kan bedriva en större handel.